Tuesday, September 10, 2013

Open Access Journal: Ilâhiyat Fakültesi dergisi / Ankara Üniversitesi (Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University)

Ilâhiyat Fakültesi dergisi / Ankara Üniversitesi (Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University)
ISSN: 1309-2057
http://dergiler.ankara.edu.tr/images/kapak/37.jpg
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD, ISSN: 1301-0522, Online ISSN: 1309-2057) Index Islamicus tarafından dizinlenen uluslar arası hakemli bir dergidir ve yılda iki defa yayınlanır. Bu dergide yayınlanan makalelerin ilim ve dil yönünden sorumluluğu yazarlarına aittir. Fikirlerden editörler sorumlu tutulamazlar. Makalelerde belirtilen görüşler, zorunlu olarak AÜİF Dergisi’nin görüşlerini yansıtmazlar. Dergide yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları AÜİF Dergisi’ne aittir. Makaleler, önceden izin alınmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltı-lamaz. Ancak ilmi amaçlar doğrultusunda, kaynak göstermek kaydıyla özetleme ve alıntı yapılabilir.

Alphabetical List of Open Access Journals in Middle Eastern Studies

No comments:

Post a Comment