Monday, March 9, 2020

Select historical Turkish newspapers collection from Istanbul University

Istanbul University recently began a historical newspaper project in which they digitized newspapers dating from 1928-1942 and made them freely accessible.

"Gazeteden Tarihe Bakış Projesi
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 18422 adet cilt gazete yer almaktadır. Gazeteler Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe gibi çeşitli dillerde yayınlanmıştır. Dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki bu değerli gazete arşivinin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, günlük erişilebilir şekilde ve OCR metodu ile 1928-1942 yıllarını kapsayan yaklaşık 688 cilt, 55 başlık ulusal ve yerel gazeteden 581106 sayfa görüntü taranmış ve elektronik ortama aktarılmış durumdadır, çalışma devam etmektedir."


List of available newspapers:

Açık Söz
Akşam
Anadolu
Aydın
Beyoğlu
Bugün (Siyasi, İktisadi, İçtimai, Gündelik Gazete)
Doğu
En Son Havadis
Haber (Akşam Postası)
Hakikat
Hakimiyeti Milliye
Halkın Dili
Halkın Sesi
İkdam (Halk Gazetesi)
İkdam (Cumhuriyet için, Halk için)
İkdam (Sabah Postası)
Kurun
Milliyet
Munakaşa
Son Posta
Son Telgraf
Son Saat
Tan
Tasviri Efkar
Türk Sözü
Türk Dili
Ulus
Vakit
Vatan
Yeni Asır
Yeni Sabah

No comments:

Post a Comment