Wednesday, March 23, 2011

Open Access Journal: Fırat Üniversitesi Ilahiyat Fak. Dergisi

Fırat Üniversitesi Ilahiyat Fak. Dergisi - Review of the Faculty of Theology
Her yıl iki sayı halinde yayınlanan İlahiyat Fakültesi Dergisi, ilahiyat ve mücavir alanlarla ilgili bütün konularda yazılan makalelere yer veren hakemli bir dergidir.
NOT: Fakülte Dergimizde Sayı 8 (2003)’den itibaren yayınlanan yazıların tam metni, PDF formatında web sayfamıza konulmuştur.

_08_kapak
8 (2003)
_09-1_kapak
9-1 (2004)
_09-2_kapak
9-2 (2004)
_10-1_kapak
10-1 (2005)
_10-2_kapak
10-2 (2005)
_11-1_kapak
11-1 (2006)
_11-2_kapak
11-2 (2006)
_12-1_kapak
12-1 (2007)
_12-2_kapak
12-2 (2007)
_13-1_kapak
13-1 (2008)
_13-2_kapak
13-2 (2008)
_14-1_kapak
14-1 (2009)
_14-2_kapak
14-2 (2009)

_15-1_kapak
15-1 (2010)

15-2 (2010)

Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment