Wednesday, April 6, 2011

Open Access Journal: Global Media Journal : Turkish Edition

Global Media Journal : Turkish Edition
ISSN: 1309-7601
Global Media Journal internet ortamında yılda iki kez, bahar ve güz dönemlerinde yayımlanan ve küresel ölçekte iletişim alanındaki akademik çalışmalara yer veren uluslararası bir dergidir. Derginin amacı bu alandaki akademisyenler arasında bir network oluşturmak ve çalışmalarından birbirlerini haberdar etmektir. Nitekim 2002'de yayımlandığı ilk günden bu yana bir çok akademisyen, araştırmacı ve iletişimle ilgili kurumun ilgisini çekmeyi başarmıştır.


Global Media Journal'da özellikle medya yoğunlaşması, medya ve kültür, televizyon türlerinin küreselleşmesi, küresel medya, kültürlerarası iletişim, tüketici kültürü, demokratik yönetimlerde medyanın rolü, küresel adalet, propaganda, haberlerin ticarileşmesi, yeni medya teknolojileri, bölgesel medya ve medyaya ilişkin düzenlemeler gibi çok çeşitli konularda yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir.


Bugüne dek 14 farklı dilde yayımlanan derginin Türkçe versiyonunu 2010 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü üstlenmektedir. Derginin danışma kurulunda değişik üniversitelerden alanında yetkin akademisyenler bulunmaktadır. Dergide yer alan makaleler belli bir hakemlik sürecinden geçip yayımlanmasi uygun görüldükten sonra okuyucularla buluşmaktadır. Ayrıca davetli yazılara ve kitap değerlendirmelerine, master ve doktora öğrencilerinin çalışmalarına ve derginin ilgi alanına giren konularda yapılan yorumlara da yer verilmektedir.


Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment