Sunday, April 10, 2011

Open Access Journal: Sosyal Bilimler Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 yıldır yayın hayatına devam etmektedir. Yılda Mayıs ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK, ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi bir çok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2009 Aralık Sayısı'ndan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.


Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment