Friday, March 31, 2017

Open Access Repository of the Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Open Access Repository of the Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest największym centrum badań w zakresie arabistyki i islamistyki w Polsce. Z początku arabistyka w Instytucie Orientalistycznym UW była połączona z pokrewnymi dziedzinami – turkologią i iranistyką. Dzięki staraniom J. Bielawskiego w 1964 roku została powołana Katedra Arabistyki, a co za tym idzie, arabistyka uzyskała samodzielny byt. Po licznych przekształceniach jednostka została ponownie przemianowana na Katedrę Arabistyki i Islamistyki w 2009 roku i obecnie jest jedną z trzech największych jednostek naukowych Wydziału Orientalistycznego UW.

Przy Katedrze działa największa biblioteka arabistyczno-islamoznawcza w Polsce, która gromadzi publikacje nie tylko z zakresu arabistyki i islamistyki, ale również pokrewnych specjalizacji orientalistycznych oraz nauk pomocniczych. Katedra prowadzi studia w zakresie arabistyki i islamistyki. Nabór odbywa się rokrocznie, a od roku 2007/2008 wprowadzony został podział na studia pierwszego i drugiego stopnia. W następnym roku rozpoczęto również nabór na studia niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia. W Katedrze Arabistyki i Islamistyki studiują także doktoranci Wydziału Orientalistycznego UW, którzy prowadzą badania literaturoznawcze oraz językoznawcze z zakresu arabistyki i islamistyki.

Collections in this community

Recent Submissions

No comments:

Post a Comment