Friday, April 8, 2011

Open Access Journal: Türk Kütüphaneciliği

Türk Kütüphaneciliği - Turkish Librarianship - [continuing Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni]

ISSN:  1300-0039
Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" (SBVT)’nda indekslenmektedir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu’nun incelemesinden geçer.

Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship) is the quarterly journal of the Turkish Librarians’ Association. It is a peer-reviewed journal publishing original scientific (refereed) articles, opinion papers, reader letters, reviews, translations, news and professional meetings on information management in Turkish and in English. Articles that appear in Türk Kütüphaneciliği are indexed in the "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)", "Bibliography of Articles in Turkish Periodicals" and "TÜBİTAK-ULAKBİM Social Sciences Database".


Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment