Friday, March 30, 2012

Open Access Journal: Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi - Journal of Language and Literature Education (JLLE)

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi - Journal of Language and Literature Education (JLLE)
ISSN: 2146-6971
JLLE is a scholarly international journal focusing on theory, research, and developments in language and literature education. Language education, literature education, second language education, linguistics, and bilingualism are the topics within the scope of the journal. JLLE welcomes original and not-published-elsewhere works. Manuscripts to be submitted must be in English or in Turkish and conform to the standards put forward in the Publication Manual of American Psychological Association. All submissions must be sent online. No hard copy submission papers will be accepted.
Types of contributions are original theoretical works, research reports, literature reviews, software and book reviews. Because this is an electronic journal, the length of papers may vary. The length of your paper should be appropriate to the topic and focus.
All submissions will be first reviewed and assessed by the Editorial Board in terms of subject matter, contents, suitable presentation and accordance with spelling rules. The manuscripts which are found suitable and acceptable by the mentioned boards will be submitted for scientific assessment to referees. Authors are responsible for opinions expressed in the articles.
Dil ve edebiyat eğitimi bireylerin duygusal ve düşünsel gelişimleriyle birlikte, ana dillerini doğru ve güzel kullanmalarını, yaşadıkları toplumun kültürel ve estetik değerlerini içselleştirmelerini sağlayan önemli bir alandır. Günümüzde ana dili eğitimi yanında başka dillerin öğretimi de eğitim programlarında en çok üzerinde durulan öğretimsel işlerin başında gelmektedir. Hem ana dili eğitiminde hem de yabancı bir dil öğretiminde, yeni paradigmalar bağlamında çağın önünde bilimsel bilgiler üretilmesi gelecekte ortaya çıkacak olan sorunların çözümünü kolaylaştırır.

Gerek ana dili eğitiminde gerekse yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara hem dil bilimcilerin hem de eğitim bilimcilerin ortak çözüm önerileri geliştirmeleri, ortaya çıkan bu yeni fikirleri aynı platformlarda paylaşmaları bilginin kalıcı, etkili ve çoğulcu bir anlayışla üretildiği anlamına gelir. Dolayısıyla Dil ve Edebiyat Eğitimi dergisinde genelde dil ve edebiyat eğitimini, özelde ise her dilin eğitim ve öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik konuları kapsamaktadır. Her ne kadar her dil ve edebiyatın kendine has özellikleri olsa da insanların ortak dil öğrenme donanımlarına sahip olmaları, dil ediniminde, benzer bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlar göstermeleri dil öğretimi sorunlarının birlikte ele alınmasını gerektirir.

No comments:

Post a Comment