Monday, June 11, 2012

Open Access Journal: Bilgi Dünyası - Information World

ISSN: 1302-3217

2000 yılından bu yana hakemli bir dergi olarak altı ayda bir (Nisan ve Ekim) yayımlanır.

Bilgi Dünyası'nda, üniversite ve araştırma kütüphaneleri ağırlıklı olmak üzere, bilgi bilim, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün makalelere yer verilmektedir. Ayrıca Dergi'de, bu konularda kişisel görüşler, bilgi merkezleri ve kitap eleştirileri, haberler ve mesleki toplantı duyuruları da yayımlanmaktadır.

Information World is a refereed journal published by the University and Research Librarians Association (UNAK).
 
Publication period is twice a year (April and October), and it is distributed free of charge to UNAK Members.
 
Information World publishes (in Turkish and in English) original articles on research work, survey articles, opinion papers and book reviews, concerning  information, documentation and other library science topics -along with  professional news and meeting announcements.


No comments:

Post a Comment