Friday, September 23, 2022

New OA Book: Islamic Astronomy and Copernicus, Prof. Dr. Jamil Ragep

 F. Jamil Ragep’in son kırk yılda yayınladığı 15 makaleyi bir araya getiren bu eser, İslam astronomi ve bilim geleneklerinin Kopernikçi Güneş merkezli sistemin ortaya çıkışına nasıl tesir ettiğine dair yeni bakış açıları ve derinlikli bir kavrayış öne sürüyor. Makaleler, Kopernik astronomisinin İslam astronomisindeki arka planına yönelik teknik ve içerik odaklı kanıtlar öne sürerken bu birikimin Orta Çağ ve Erken Modern dönem Avrupa entelektüel ve kültürel ortamlarına hangi tarihsel ve bilimsel bağlamlar çerçevesinde ulaştığını incelemenin önemine işaret ediyor. Ragep’in yeni soruları içeren ve birçok İslam, Latin ve Yunan bilim metnini incelemek suretiyle sıkı bir araştırma örüntüsü ortaya koyan makaleleri, İslam astronomlarıyla Kopernik arasındaki bağlantıyı kapsamlı bir çokkültürlü perspektiften incelemeye meraklı herkesin ilgisini çekecektir.

Yazar: Prof. Dr. Jamil Ragep

Ağustos 2022
ISBN: 978-625-8352-02-3
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-02-3

No comments:

Post a Comment