Tuesday, March 29, 2011

Open Access Journal: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
ISSN : 1300-3003
OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Fakültemiz tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir akademik araştırma dergisidir. 1986 yılından buyana 29 sayı yayımlayarak, toplamda 332 çalışma ve yaklaşık 7000 sayfalık bir içeriğe sahiptir. İlk sayıdan günümüze kadar yayınlanan tüm sayıları fakültemiz kütüphanesinde mevcut olup, çevrimiçi yayınlanmasına yönelik olarak başlattığımız çalışmamız tamamlanmış bulunmaktadır. Söz konusu çalışmanın benzerlerinden farklılığı tarama işleminin istenilen parametreler doğrultusunda yapılabilmesidir. Bunun en önemli yanı; asıl metnin pdf formatında olmasına rağmen istendiği takdirde bizzat asıl metin içindeki herhangi bir kelimeden veya kelime dizesinden arama yapabilmeye olanak sağlıyor olmasıdır.


Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment