Sunday, May 15, 2011

Newly Open Access Journal: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN: 1305-0060
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide Fen ve Sosyal bilimler eğitimi alanlarında araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sorunları ve tartışmaları gibi), çevirilere ve özgün kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergiye sunulan basılmamış çalışmalar; eğer başka bir dergide kısmen veya tamamen yayımlanmamış ise Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Yayına kabul ancak hakem raporlarının gelmesinden sonra yapılır. Eğer makale bir sempozyum veya kongrede sunulmuş ve basılmamış ise sunum tarihi, adı ve yeri belirtilmelidir.

Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment