Tuesday, July 14, 2020

DergiPark Akademik: Academic journals published in Turkey with online hosting services

DergiPark Akademik
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

DergiPark, dergilerin işleyişine, yönetimine ve içeriğine karışmaz. Sadece alt yapı sunar ve sistemin kullanımı için "teknik destek" sağlar. Yazarlar, yayınları hakkında her türlü konu için ilgili derginin editörü ile iletişime geçmelidir.

2020 verilerine göre DergiPark günlük ortalama kullanıcı sayısı: 100.000 kişi

TÜBİTAK ULAKBİM provides academic journals published in Turkey with online hosting services and an editorial workflow management system for  via DergiPark platform.  DergiPark supports national academic journals to gain presence in accordance with international standards and increase their visibility.
DergiPark does not interfere with the management of peer review system and content of the journals. It only provides infrastructure and "technical support" for the use of the system. Authors should contact  the editor of the journal for any topic regarding their publication.
According to the data of 2020, the average daily number of users of DergiPark: 100.000 people

No comments:

Post a Comment