Thursday, January 27, 2011

Open Access Journal: Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT) = Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken - Journal of World Turks
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde sosyal alanlarla ilgili her tür bilimsel çalışma yayınlanır. Yılda üç kez ardışık sayılar halinde çevrimiçi yayınlanır. Değerlendirilmesi tamamlanan başvurular yayın kurulunun uygun göreceği sayıda yayınlanır.

1 - 5 of 5 Items    

No comments:

Post a Comment