Monday, January 3, 2011

Partially Open Access Journal: Jurnal Pendidikan Islam

Jurnal Pendidikan Islam
Jilid 13 Bil 2 Julai 2009 / Rejab 1430Editorial
Universiti Teknologi MARA dari Arau ke Menggatal: Lima Puluh Tahun Transformasi Pendidikan Bagi Meningkatkan Taraf Bumiputera
- Shaharuddin Badaruddin dan Zurina Md Nen
Menghidupkan Semula Pedagogi Inkuiri Falsafah di Kalangan Pendidik dan Pelajar Islam - Rosnani Hashim
Kesan Keprihatinan Guru dalam Latihan Kemahiran Awal Bacaan - Khadijah Zon dan Fatimah Saleh
Pembudayaan Ilmu: Perspektif Sejarah Tamadun Islam - Mohaini Mohamed
Amalan Reflektif dalam Pengajaran Matematik: Satu Kajian Kes - Zaharah Hussin dan Fatimah Saleh
Memahami Ilmu Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak bagi Pendidikan Berkesan
The Integrated Approach in Malaysian Education: The International Islamic University Malaysia as a Model - Sidek Baba
Higher Learning in Islam: The Classical Period 700 AD to 1300 AD - Ulasan Buku
- Mahyuddin Shaari


Jilid 13 Bil. 1 Ogos 2008 / Sya'ban 1429

Editorial
Konsep Kurikulum Bersepadu dan Perlaksanaannya di Institusi Pendidikan Islam Masa Kini: Tinjauan Semula - Rahimah Embong
Pendidikan Sekolah Rendah Menegah dan Tahfiz ABIM: Rasional Falsafah Kurikulum dan Operasi - Mahyudin Ashaari
Literasi Sains: Implikasi Sosio-Budaya ke Atas Masyarakat Islam - Rosnani Hashim
Teras dan Terap Pluralisme - Azhar Ibrahim Alwee
Kepelbagaian Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Rasulullah SAW Demi Menjana Pendidikan Yang Berkesan - Che Noraini Hashim
Motivation and Student Learning: An Islamic Perspective - Zaleha Izhab and Ahmed MH Hassoubah
Al-Farabi Fi Mabadi Ara Ahl Al Madina Al Fadila - Book Review


Jilid 12 Bil. 2 Mei 2007 / Rabiul AKhir 1428
Editorial
Pedagogi Kemanusiaan Kritis dan Telaah Sastera - Azhar Ibrahim Alwee
Liberalisasi Pendidikan dan Cabarannya dalam Kontek Pendidikan Islam di Malaysia - Rosnani Hashim
Perspektif Pendidikan Islam terhadap Pembudayaan Penyelidikan dan Pengembangan Ilmu - Ab Halim Tamuri dan Zarin Ismail
Kursus Keibubapaan Muslim dalam Memenuhi Keperluan Ibubapa Masa Kini: Satu Kajian Kes - N Suryani N A Karim, Haniza Rais dan Suhailah Hussein
The Educational Thoughts and Practices of Muhammad Yusof bin Ahmad (Tok Kenali) - W Mazwati W Yusoff
Secularism and Spirituality: Seeking Integrated Knowledge and Success in Madrasah Education in Singapore - Ulasan Buku

Jilid 12 Bil. 1 Julai 2006 / Jamadilaakhir 1427Editorial
Suara Hati Guru Matematik dalam Perlaksanaan Dasar Bahasa Inggeris bagi Subjek Matematik: Satu Tinjauan - M Rashid M Saad
Perspektif Islam Terhadap Kepimpinan dalam Pendidikan - Masribanun Duki dan Ab Halim Tamuri
Keberkesanan Program Falsafah untuk Kanak-Kanak Terhadap Kemahiran Membaca dan Berfikir Kritis: Kajian Kes di sebuah Sekolah Rendah - Rosnani Hashim
Penerapan Nilai dan Etika Islam dalam Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan - N Aida A Rahman dan Norasmah Othman
Sejarah Kurikulum dan Perkembangan Sekolah Rendah Islam Sungai Ramal Dalam: Perintis Sekolah Rendah Islam ABIM - Mahyudin Ashaari
Child Education: What Should Be Optimal - Mastura Badzis
Pendidikan Islam di Malaysia: Dari Pondok ke Universiti - Ulasan Buku


Jilid 11 Bil. 1 Ogos 2004 / Jamadil Akhir 1425
Editorial
Falsafah Penyelidikan Pendidikan dari Perspektif Islam: Konsep dan Matlamat - Rosnani Hashim
Sistem Pendidikan Yang Berkualiti: Bagaimana Ia Diukur dan Dicapai - M Salleh Lebar
Pendidikan Keusahawan dari Perspektif Islam - Norasmah Othman, A Halim Tamuri dan Khadijah A Razak
Pengamiran Islam dengan Sains: Gusutan dan Pelepasnya - Shaharir M Zain
Taman Asuhan Kanak-kanak Islam ABIM: Sejarah Penubuhan Perkembangan dan Kurikulum - Mahyuddin Ashaari
Islamic Education and Pakistan Politics: A Case Study of the Jamiat Ulema-e-Islam - Najum Mushtaq
An Education System Worthy of Malaysia - Ulasan Buku


Jildi 10 Bil. 4 Februari 2004 / Zulhijjah 1424
Editorial
Sejarah Pendidikan ABIM - Mahyuddin Ashaari
Pendidikan Sepanjang Hayat: Perspektif Islam dan Barat - Hazri Jamil dan Khairudin Saeran
Institusi Pengajian Islam: Peluang dan Cabaran - Siddiq Fadzil
Pemalsuanisme dalam Falsafah Sains al Biruni - A Latif Samian
Mohammad Natsir Pendidik Ummah - Ulasan Buku


Jilid 10 Bil. 3 Jun 2003 / Rabiul Akhir 1424
Editorial
Pendidikan Silang Budaya Menurut Perspektif Islam: Satu Perbincangan Awal - Ghazali Basri
Personaliti Wajadiri Pendidikan: Konsep dan Perkembangan Penyelidikan - Shahabudin Hashim
Aplikasi Fizik Asas: Cabaran dan Implikasi Terhadap Pendidikan Fizik - Khalijah M Salleh
Masjid Sebagai Pusat Pendidikan dan Penjanaan Ummat Cemerlang - M Mokhtar Shafii
The Retribution, Deterence and Reformation on Punishment in the Shariah Islamic Law: An Islamic Educational View - Adnan A Rashid
Management Philosophy: A Radical-Normative Perspective - Ulasan Buku


Jilid 10 Bil. 2 Disember 2002 / Syawal 1423


Jilid 10 Bil. 1 Ogos 2002 / Jamadil Akhir 1423
Editorial
Keperluan Profesional Guru Sains KBSR: Satu Tinjauan di Kemaman - N Azizah Salleh dan Mah C Ling
Hassan al Banna - Sumbangannya Terhadap Pendidikan dan Kebangkitan Islam - M Mokhtar Shafii
Kaunseling Perkahwinan di Malaysia: Satu Analisa Menurut Perspektif Islam - M Radzi M Ali
Pendidikan Awal Berasaskan Fitrah: Memperjelas Arah Tuju dan Mengembeling Usaha Memenuhi Tuntutan - Ghazali Basri
Investigation on the Teaching of Critical and Creative Thinking in Malaysia - Rosnani Hashim
Revolusi Enam Sigma - Ulasan Buku
Pembangunan di Malaysia: Ke Arah Satu Kefahaman Baru yang Lebih Sempurna - Ulasan Buku
The Rise of Colleges - Ulasan Buku


Jilid 9 Bil. 4 November 2001 / Syawal 1422
Editorial
Pendidikan al Quran Menjana Keupayaan Berfikir - Mahyuddin Ashaari
Kurikulum Pendidikan dari Perspektif Islam dalam Konteks Pendidikan di Malaysia - Rosnani Hashim
Penerapan Nilai-nilai Murni Melalui Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah - Nor Hashimah Hashim
Transaksi Jual Beli Melalui Internet dari Perspektif Islam: Implikasi Terhadap Pendidikan Ummah - M Rizal Razman
Second Language Teaching and Learning from an Islamic Perspektive - Mohideen M Ali
Islamic Science: Towards A Definition - Book Review
Education and Cultural Diversity - Ulasan Buku


Jilid 9 Bil. 3  Jun 2001 / Rabiul Awal 1422
Editorial
Strategi Pendekatan Penyayang Dalam Pendidikan - Mahyuddin Ashaari
Konsep Pelaksanaan Pendidikan Bersepadu: Kurikulum dan Latihan Guru - Ahmad Mohd Said
Islamisasi Pendidikan dari Perspektif Metodologi - Hassan Langgulung
Epistemologi dan Dimensi Kemanusiaan dalam Kajian Bandar: Satu Analisis Menurut Pendekatan Islam - Zaid Ahmad
Improving Malaysian Secondary School's Co-Curriculum Through School Based Curriculum Development - A Rahman Najib M Noor
The Teaching of Islamic Education with Respect to Child Development: Critique and Suggestions - Feryal El Khaldi
Al Quran Menyuruh Kita Sabar - Ulasan Buku
Issue in Islamic Education - Ulasan Buku


Jilid 9 Bil. 2 Disember 2000 / Syawal 1421 Editorial
Keperluan Ketidak-Ummian Sains di Kalangan Ulama dan Kemestian Keiltizaman Penghayatan Islam di Kalangan Ahli Sains di Malaysia Masa Kini - Shaharir M Zain
Perlaksanaan Tulisan Jawi dalam Sistem Pendidikan Malaysia - M Mokhtar Shafii
K-Ekonomi di Malaysia dan Masa Depannya - W Sulaiman W Yusoff
Asas Pendidikan Islam dan Kaedah-kaedahnya - Ulasan Buku
Jurnal Pendidikan Islam - Indeks 1984 - 1999

Jilid 8 Bil. 4 Nov-Dis 1999 / Rejab-Syaban 1420
Editorial
Reformasi Pendidikan Nasional dari Perspektif Islam - Chatlinas Said
Islamisasi Pendidikan: Peranan Pendidik - Ahmad M Said
Islamisasi Pendidikan di Sekolah: Prospek dan Masalah - Zalmiah Jahidin
Masyarakat Madani dalam Kerangka Teori Masyarakat Umrani: Satu Kajian Perbandingan
Sistem Pengelolaan dan Penyelengaraan Madrasah Tsanawiyah Negeri - Susilaningsih
Islamic Economic Education: Some Obstacles to Curriculum Development - M Aslam Haneef


Jilid 8 Bil. 3 Jun 1999 / Safar 1420
- Mahayuddin Yahya
Editorial
Ideologi Pendidikan Islam Mohammad Natsir
- Mohammad Noer
Gejala Globalisasi: Peranan dan Tanggungjawab Institusi Ilmu - M Salleh Hassan dan Musa A Hassan
Industrialisasi dan Globilasasi: Cabaran Teknologi Komunikasi dan Kesannya Terhadap Kelangsungan Pendidikan Generasi - Rahmah Hashim
Reasons for Schools Children's Poor Attitude Toward Islamic Education: A Pilot Inquiry - M Sahari Nordin dan Hassan Langgulung


Jilid 3 Bilangan 1, April 1990 / Ramadhan 1410

email us to request articles not available online


Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment